72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

NACE Kód
7219
NACE Text
Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied, ktorý sa nepovažuje za biotechnologický výskum a experimentálny vývoj:
• výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
• výskum a vývoj v oblasti technických vied
• výskum a vývoj v oblasti lekárskych vied
• výskum a vývoj v oblasti pôdohospodárskych vied
• interdisciplinárny výskum a vývoj najmä v oblasti prírodných a technických vied