72.19.0 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

NACE Kód
72190
NACE Text
Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
NACE Definícia