72.11 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie

NACE Kód
7211
NACE Text
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
NACE Definícia
Táto trieda obsahuje výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie:
– DNA (genetické kódovanie): genomika, farmakogenetika, genetické skúšky, genetické inžinierstvo, DNA sekvenovanie/syntéza/, zosilnenie, profilovanie prejavu génov a používanie antisensovej technológie
– proteíny a ostatné molekuly: sekvenovanie/syntéza/inžinierstvo proteínov a peptidov (vrátane veľkomolekulových hormónov); zdokonalené metódy dávkovania pre veľkomolekulové lieky; proteomika, izolácia a čistenie proteínov, signalizácia, identifikácia bunkových receptorov
– kultúra a inžinierstvo buniek a tkanív: kultúra buniek/tkanív, inžinierstvo tkanív (vrátane štruktúry tkanív a biolekárskeho inžinierstva), bunková fúzia, miešanie buniek, vakcínové/imúnne stimulanty, manipulácia s embryami
– techniky spracovateľskej biotechnológie: fermentácia používaním bioreaktorov, bioprocesy, bio-lúhovanie, biozmäkčovanie, biobielenie, biosulfurizácia, bioštiepenie, biosírenie, biočistenie a biofiltrácia
– sub-bunkové organizmy: génová terapia, vírusové vektory
– bioinformatika: zostavenie databáz genómov, sekvencií proteínov, modelovania komplexných biologických procesov vrátane systémovej biológie
– nanobiotechnológia: aplikovania nástrojov a procesov nano/micro-výroby pre stanovenie spôsobov pre štúdium biosystémov a aplikácií v dávkovaní liekov, diagnostika atď.