72.11.0 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie

NACE Kód
72110
NACE Text
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
NACE Definícia