74.30.0 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

NACE Kód
74300
NACE Text
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
NACE Definícia