77.4 Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami

NACE Kód
774
NACE Text
Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
NACE Definícia