77.40.0 Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami

NACE Kód
77400
NACE Text
Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
NACE Definícia