81.22 Ostatné priemyselné čistenie budov

NACE Kód
8122
NACE Text
Ostatné priemyselné čistenie budov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa sú:
– čistenie vonkajších priestorov všetkých typov budov vrátane kancelárskych budov, tovární, obchodov, inštitúcií a iných obchodno-prevádzkových priestorov a viac jednotkových obytných domov
– špecializované čistiace činnosti v rámci týchto budov, ako je čistenie okien, komínov, krbov, kachieľ, pecí, spaľovacích pecí, bojlerov, ventilačných potrubí, odsávacích jednotiek
– čistenie priemyselných zariadení
– ostatné čistenie budov a priemyselné čistiace služby i.n
Táto trieda vylučuje:
– čistenie pomocou pary, pieskovanie a podobné činnosti vykonávané v exteriéri budov, pozri 43.99