81.2 Čistiace činnosti

NACE Kód
812
NACE Text
Čistiace činnosti
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa bežné čistenie interiéru všetkých typov budov, čistenie exteriérov budov, špecializované čistiace činnosti v rámci budov a iné špecializované čistiace činnosti, čistenie priemyselných zariadení, vnútorné čistenie cestných a námorných tankerov, dezinfekčné a hubiace služby pre budovy a priemyselné zariadenia, čistenie fliaš, zametanie ulíc,
odhadzovanie snehu a odstraňovanie ľadu.
Táto skupina vylučuje:
– odstraňovanie škodcov v poľnohospodárstve, pozri 01.61
– čistiace práce nových budov po dokončení stavby, 43.39
– čistenie parou, pieskom a podobné činnosti exeriérov budov, pozri 43.99
– čistenie kobercov, pokrývok poťahov, závesov a záclon, pozri 96.01