81.29 Ostatné čistiace činnosti

NACE Kód
8129
NACE Text
Ostatné čistiace činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– čistenie a údržba bazénov
– upratovanie vlakov, autobusov, lietadiel atď.
– vnútorné čistenie cestných a námorných tankerov
– dezinfekcia a hubenie škodcov
– čistenie fliaš
– zametanie ulíc, odstraňovanie snehu a ľadu
– ostatné čistiace činnosti i.n.
Táto trieda vylučuje:
– zákroky proti drobným škodcom v poľnohospodárstve, pozri 01.61
– čistenie automobilov, umývanie áut, pozri 45.20