81.29 Ostatné čistiace činnosti

NACE Kód
8129
NACE Text
Ostatné čistiace činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- čistenie a údržba bazénov
- upratovanie vlakov, autobusov, lietadiel atď.
- vnútorné čistenie cestných a námorných tankerov
- dezinfekcia a hubenie škodcov
- čistenie fliaš
- zametanie ulíc, odstraňovanie snehu a ľadu
- ostatné čistiace činnosti i.n.
Táto trieda vylučuje:
- zákroky proti drobným škodcom v poľnohospodárstve, pozri 01.61
- čistenie automobilov, umývanie áut, pozri 45.20