81.21 Generálne čistenie budov

NACE Kód
8121
NACE Text
Generálne čistenie budov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– bežné (nešpecializované) upratovacie činnosti pre všetky typy budov akými sú:
• kancelárske budovy
• domy alebo byty
• továrne
• obchody
• inštitúcie;
– bežné (nešpecializované) upratovacie činnosti obchodných a prevádzkových priestorov a viacjednotkových obytných domov
Tieto činnosti predstavujú predovšetkým upratovanie interiéru, hoci môžu zahrňovať aj čistenie priľahlých vonkajších plôch, ako sú okná alebo spojovacie chodby.
Táto trieda vylučuje:
– špecializované čistiace činnosti, ako je čistenie komínov, krbov, kachieľ, pecí, spaľovacích pecí, bojlerov, ventilačných potrubí, odsávacích jednotiek, pozri 81.22