81.22.0 Ostatné priemyselné čistenie budov

NACE Kód
81220
NACE Text
Ostatné priemyselné čistenie budov
NACE Definícia