84.30.0 Povinné sociálne zabezpečenie

NACE Kód
84300
NACE Text
Povinné sociálne zabezpečenie
NACE Definícia