85.32.1 Stredné odborné školstvo

NACE Kód
85321
NACE Text
Stredné odborné školstvo
NACE Definícia
Táto podtrieda zahŕňa technické vzdelávanie nižšie ako je úroveň vyššieho vzdelávania ako je definované v skupine 85.4 (školy, v ktorých minimálne 50% študentov ukončí vzdelanie maturitou).