85.32.2 Odborné učilištia

NACE Kód
85322
NACE Text
Odborné učilištia
NACE Definícia
Táto podtrieda zahŕňa odborné vzdelávanie nižšie ako je úroveň vyššieho vzdelávania ako je definované v skupine 85.4 (školy, v ktorých viac ako 50% študentov ukončí vzdelanie záverečnou skúškou).