85.41 Pomaturitné neterciárne vzdelávanie

NACE Kód
8541
NACE Text
Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa poskytovanie pomaturitného vzdelávania, ktoré nemožno považovať za terciárne vzdelávanie. Napríklad poskytnutie dodatočného pomaturitného vzdelávania pre prípravu na terciárne vzdelávanie alebo pomaturitné neterciárne profesionálne vzdelávanie.