85.41.0 Pomaturitné neterciárne vzdelávanie

NACE Kód
85410
NACE Text
Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
NACE Definícia