85.42.0 Terciárne vzdelávanie

NACE Kód
85420
NACE Text
Terciárne vzdelávanie
NACE Definícia