85.42 Terciárne vzdelávanie

NACE Kód
8542
NACE Text
Terciárne vzdelávanie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- prvý, druhý a tretí stupeň terciárneho vzdelávania
Táto trieda tiež zahŕňa:
- umelecké školy poskytujúce terciárne vzdelávanie