85.60 Pomocné vzdelávacie činnosti

NACE Kód
8560
NACE Text
Pomocné vzdelávacie činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- poskytovanie služieb nepatriacich do kurzov a ktoré podporujú vzdelávacie procesy alebo systémy:
• poradenstvo v oblasti vzdelávania
• poradenstvo v oblasti riadenia vzdelávania
• vyhodnocovacie testovacie činnosti vo vzdelávaní
• testovacie činnosti vo vzdelávaní
• organizovanie študentských výmenných programov
- centrum pedagogicko – psychologického poradenstva
- centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
Táto trieda vylučuje:
- výskum a experimentálny rozvoj spoločenských a humanitných vied, pozri 72.20