96.02 Kadernícke a kozmetické služby

NACE Kód
9602
NACE Text
Kadernícke a kozmetické služby
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- umývanie vlasov, zastrihnutie a strihanie, úpravu, farbenie, preliv, natáčanie, vyrovnávanie vlasov a podobných činností pre mužov a ženy
- holenie a úpravu brady
- masáž tváre, manikúru a pedikúru, make-up atď.
Táto trieda vylučuje:
- výrobu parochní, pozri 32.99