96.02.0 Kadernícke a kozmetické služby

NACE Kód
96020
NACE Text
Kadernícke a kozmetické služby
NACE Definícia