97.00.0 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu

NACE Kód
97000
NACE Text
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
NACE Definícia