97.00 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu

NACE Kód
9700
NACE Text
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu, ako napr. služobných, kuchárov, komorníkov, vrchných lokajov, práčok, záhradníkov, vrátnikov, koniarov, šoférov, opatrovateľov, vychovávateliek, opatrovateliek detí, súkromných učiteľov, sekretárok atď.
Zamestnaný domáci personál tak môže pri sčítaní ľudu alebo pri štúdiách uviesť činnosť svojho zamestnávateľa, hoci je zamestnávateľ jednotlivec. Produkt z tejto činnosti je spotrebovaný zamestnávajúcou domácnosťou.
Táto trieda vylučuje:
– zabezpečovanie služieb ako napr. varenie, záhradkárstvo atď. nezávislými poskytovateľmi služieb (spoločnosti alebo jednotlivci), pozri podľa typu služby