65.30 Dôchodkové zabezpečenie

NACE Kód
6530
NACE Text
Dôchodkové zabezpečenie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa právne jednotky (t.j. fondy, projekty a/alebo programy) vytvorené za účelom poskytovania starobných dôchodkových dávok výhradne pre zamestnancov zriaďovateľa alebo pre členov. Zahrnuté sú dávkovo definované dôchodkové programy ako aj individuálne programy, kde sú dôchodkové dávky jednoducho definované prostredníctvom členského príspevku.
Táto trieda zahŕňa:
– dôchodkové programy pre zamestnancov
– penzijné fondy a programy
– programy pre dôchodcov
Táto trieda vylučuje:
– spravovanie penzijných fondov, pozri 66.30
– programy povinného sociálneho zabezpečenia, pozri 84.30