71.12.1 Inžinierske činnosti a poradenstvo

NACE Kód
71121
NACE Text
Inžinierske činnosti a poradenstvo
NACE Definícia
Táto podtrieda zahŕňa:
– inžiniersky dizajn (t. j. návrh strojov, materiálov, prístrojov, štruktúr, procesov a systémov využívajúc fyzikélné zákony a princípy inžinierstva ) a poradenské činnosti pre:
• strojárstvo, priemyselné procesy a priemyselné zariadenia
• projekty týkajúce sa stavebného inžinierstva, inžinierstva vodohospodárskych stavieb, dopravného inžinierstva
• projektové spracovanie a realizáciu týkajúce sa elektrického a elektronického, banského, chemického, strojného, priemyselného a systémového inžinierstva, ako aj inžinierstva pre oblasť bezpečnosti
• projekty týkajúce sa vodného hospodárstva
– vypracovanie projektov pre vzduchotechniku, chladiace a sanitárne zariadenia a inžinierstvo týkajúce sa kontroly znečistenia a akustiky atď