71.12.9 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

NACE Kód
71129
NACE Text
Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
NACE Definícia
Táto podtrieda zahŕňa ostatné inžinierske činnosti a ostatné činnosti technických poradcov i.n.