75.00.0 Veterinárne činnosti

NACE Kód
75000
NACE Text
Veterinárne činnosti
NACE Definícia