78.30.0 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

NACE Kód
78300
NACE Text
Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
NACE Definícia