84.12.0 Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť vzdelávanie kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia

NACE Kód
84120
NACE Text
Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť vzdelávanie kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia
NACE Definícia