84.13.0 Podpora a usmerňovanie ekonomiky

NACE Kód
84130
NACE Text
Podpora a usmerňovanie ekonomiky
NACE Definícia