85.53 Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov

NACE Kód
8553
NACE Text
Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov
NACE Definícia
Táto trieda tiež zahŕňa:
- činnosť leteckých škôl a výučbu s cieľom získať lodné oprávnenie, pričom nevydávajú obchodné certifikáty ani povolenia
Táto trieda vylučuje:
- činnosť autoškôl pre profesionálnych vodičov, pozri 85.32