87.10.0 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach

NACE Kód
87100
NACE Text
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
NACE Definícia