69.10.0 Právne činnosti

NACE Kód
69100
NACE Text
Právne činnosti
NACE Definícia