80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

NACE Kód
8020
NACE Text
Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– priame alebo diaľkové monitorovanie elektronických bezpečnostných poplašných systémov ako sú zariadenia signalizujúce požiar a vlámanie, vrátane ich inštálacie a údržby – inštaláciu, opravu, prestavbu a úpravu mechanických alebo elektronických zamykacích zariadení, sejfov a bezpečnostných schránok v spojitosti s ich následným priamym alebo
diaľkovým monitorovaním
Jednotky, ktoré vykonávajú túto činnosť sa môžu zaoberať aj predajom bezpečnostných systémov, mechanických alebo elektronických zamykacích zariadení, sejfov a bezpečnostných schránok.
Táto trieda vylučuje:
– inštaláciu bezpečnostných systémov ako sú zariadenia signalizujúce požiar a vlámanie, bez ďalšieho monitorovania, pozri 43.21
– predaj elektrických bezpečnostných systémov, mechanických alebo elektronických zamykacích zariadení, sejfov a bezpečnostných schránok bez ďalšieho monitorovania a zabezpečenia inštalačných a údržbových služieb, pozri 47.59
– poradenstvo v oblasti bezpečnosti, pozri 74.90
– činnosti v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku, pozri 84.24
– kľúčová služba – zabezpečenie duplikátov kľúčov, pozri 95.29