88.99.0 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i n.

NACE Kód
88990
NACE Text
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i n.
NACE Definícia