94.12.0 Činnosti profesijných členských organizácií

NACE Kód
94120
NACE Text
Činnosti profesijných členských organizácií
NACE Definícia