68.32 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv

NACE Kód
6832
NACE Text
Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
NACE Definícia
Táto trieda vylučuje:
– právne služby, pozri 69.10
– pomocné služby pre zariadenia (kombinácia služieb ako napr. bežné upratovanie interiéru, údržby a vykonávanie drobných opráv, odvoz odpadu, stráženie a dohľad nad bezpečnosťou), pozri 81.10
– správu zariadení ako napr. vojenských základní, väzníc a iných zariadení (okrem správy počítačových zariadení), pozri 81.10