87.90.0 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

NACE Kód
87900
NACE Text
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
NACE Definícia