64.30.0 Trasty fondy a podobné finančné subjekty

NACE Kód
64300
NACE Text
Trasty fondy a podobné finančné subjekty
NACE Definícia